1992

Firma rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim, począwszy od przetwórstwa
słonecznika na Prykolotnyansky i Volchanskiy
instalacje do ekstrakcji oleju.

2001

Powstało pierwsze gospodarstwo rolne we wsi. Rejon Kamenka Dvurechansky,
w którym Grupa Agroliga uprawiała 1060 hektarów ziemi.

2002

Powierzchnia siewu wzrosła do 2760 hektarów.
Przez dwa lata odnowienie 95% floty
a budynki zostały zmodernizowane.
2009

Grupa Agroliga zakończyła instalację fabryki oleju,
które zmieniło status grupy firm.

2008

Powstała mleczarnia, której stado przekracza obecnie 500 sztuk.

2007

Drugie przedsiębiorstwo rolne powstało we wsi. Rejon Mechnikovo Dvurechansky,
co zwiększyło powierzchnię uprawy do 2770 hektarów.

2004

Kompleks magazynowy zakupiono w Novaya Vodolag,
gdzie zbudowano nową windę o pojemności 20 tys. ton rocznie.
2010

Grupa założyła spółkę holdingową.
Również ten rok był pierwszym niezależnym audytem
sprawozdania finansowe naszych przedsiębiorstw.

2011

Grupa weszła na niższe piętro Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do grupy dołączyła kolejna agrobiznes,
zwiększenie banku ziemi do 7,5 tys. hektarów.

2012

Unowocześniono fabrykę masła,
który ukończył pierwszy etap strategicznego rozwoju Agroligi.

2013

Agroliga przyjęła nową strategię
Dogłębne przetwarzanie – od surowego oleju po rafinację.
Zarejestrowano również znak towarowy dla handlu detalicznego.
2017

Construction of a modern oil extraction plant

2016

Stable Growth of the Company

2015

Bank ziemi został powiększony o kolejne 1,8 tys. Hektarów.
Również w tym roku rozpoczęła się sprzedaż detaliczna produktów mlecznych firmy.

2014

Agroliga powiększyła bank ziemi o 620 hektarów.
W tym roku obrót firmy po raz pierwszy przekroczył 16 milionów euro.
2018

Otwarcie zakładu ekstrakcji oleju.