___________________

 

  • English (United Kingdom)
  • Polish (Poland)
  • Russian (CIS)

Grupa Kapitałowa Agroliga jest podmiotem, który powstał we wczesnych latach 90. Można wyróżnić trzy podstawowe kierunki rozwoju jej działalności produkcyjnej: produkcja oleju, produkcja zbóż i produkcja mleka. Na przestrzeni lat 2009-2014 Grupa Agroliga planuje zwiększyć przychody ze sprzedaży mleka, mięsa i przede wszystkim produkcji oleju słonecznikowego co najmniej 6,5 razy. Wzrost przychodów w tym sektorze produkcji zostanie osiągnięty poprzez zakup i wdrożenie dwóch linii do produkcji oleju słonecznikowego (jedna linia została już wdrożona), wzrost pogłowia stad krów mlecznych, połączony ze wzrostem wydajności produkcji mleka z jednej krowy, wzrost wydajności. a także wzrostu rynkowych cen sprzedawanych produktów zgodnie z prognozowanym trendem zmian cen.

Do Grupy Kapitałowej Agroliga należą spółki w większości prowadzące działalność w rejonie Charkowa na Ukrainie.

  • Agroliga LLC prowadzi produkcję roślinną na posiadanych 2668 ha ziemi.
  • Vostokagrokontrakt LLC prowadzi produkcję roślinną na posiadanych 1391 ha ziemi.
  • Mechnikovo zajmuje się hodowlą bydła mlecznego oraz prowadzi działalność roślinną. Posiada 3094 ha ziemi oraz stado liczące 836 sztuk bydła, którego wielkość do 2015 roku ma zostać zwiększona do 1400 sztuk.
  • Agrokom Novaj Vodolaga produkuje olej słonecznikowy, magazynuje także produkcję rolniczą.
  • Liga A, od której rozpoczął się rozwój całej grupy, prowadzi sprzedaż oraz świadczy usługi handlowe na rzecz pozostałych członków grupy.
  • Grupa Firm Agroliga LLC jest spółka holdingową, zarządza działalnością spółek zależnych, 100% udziałów posiada w niej Agroliga Group PLC.
  • Agroliga Group PLC również jest spółką holdingową, z siedzibą na Cyprze, posiada 100 procent udziałów w Agroliga LLC, jest notowana na rynku NewConnect