FOR SALE

- SUNFLOWER OIL

- SUNFLOWER CAKE

- CROPS

FOR PURCHASE

- SUNFLOWER

TENDERS

APK PRICES

  • English (United Kingdom)
  • Polish (Poland)
  • Russian (CIS)
Akcjonariusze Agroligi zadecydują o przejściu na glłówny rynek GPW
Monday, 15 July 2013
There are no translations available.

8 sierpnia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy grupy spożywczej Agroliga zapadnie decyzja w kwestii przejścia z NewConnect na główny rynek GPW. Akcjonariusze, działającej na Ukrainie firmy zadecydują również o splicie akcji.

Zarząd Spółki zarekomendował, aby przejściu na główny rynek GPW towarzyszyła emisja akcji. – Wraz z przeniesieniem notowań chcemy pozyskać kapitał na realizację planu inwestycyjnego, który jest częścią naszej strategii na lata 2013-2015. Według wstępnych założeń do debiutu na głównym rynku może dojść na przełomie 2013 i 2014 roku. Nie chcemy jednak emitować akcji po cenach zbliżonych do obecnych. Uważamy, że aktualna wycena jest niesatysfakcjonująca i wskazuje, że Spółka jest bardzo niedowartościowana – podkreśla Alexander Berdnyk, Prezes Agroligi. Podkreślił jednocześnie, że główni akcjonariusze chcą zachować kontrolę nad Spółką. W ciągu najbliższych 2,5 lat Grupa zamierza zainwestować do 12 milionów euro z czego 4 mln euro mają pochodzić ze środków własnych. Resztę będzie stanowić finansowanie dłużne, a także pieniądze pozyskane z ewentualnej emisji akcji.

Władze Agroligi chcą również zwiększyć płynność walorów, dlatego w tym celu zarekomendowali Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwałę o splicie akcji w stosunku do 1:5. Zarząd liczy, że operację podziału akcji uda się zakończyć przed końcem tego kroku. – Zdecydowaliśmy się na split akcji wierząc, że będzie to jeden z czynników, który poprawi płynność naszych walorów. Niższy nominał akcji może zaktywizować handel naszymi walorami, szczególnie wśród inwestorów indywidualnych – podkreślił Alexander Berdnyk.