FOR SALE

- SUNFLOWER OIL

- SUNFLOWER CAKE

- CROPS

FOR PURCHASE

- SUNFLOWER

TENDERS

APK PRICES

  • English (United Kingdom)
  • Polish (Poland)
  • Russian (CIS)
Agroliga powiększa bank ziemi
Tuesday, 20 August 2013

 

Grupa spożywcza Agroliga, notowana na NewConnect podpisała wstępną umowę przejęcia ukraińskiej firmy, której bank ziemi wynosi 1600 ha. W wyniku tej transakcji Agroliga będzie uprawiała 9 tys. ha, co oznacza wzrost o ponad 20 proc. Pieniądze na przejęcie będą pochodzić ze środków własnych.

 

Finalizacja transakcji zaplanowana jest na styczeń 2014 roku, w momencie gdy Grupa zakończy badanie przejmowanej firmy oraz otrzyma stosowne pozwolenia z urzędu antymonopolowego. Za udziały rolniczego przedsiębiorstwa Agroligę zapłaci 960 tys. euro. Przejęcie zostanie w pełni sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Przejmowana firma, podobnie jak inne gospodarstwa Agroligi, znajdują się w regionie Charkowa. Spółka, która ma trafić do Grupy zajmuje się uprawą zbóż i roślin oleistych na urodzajnych czarnoziemach, znajdujących się w Perwomajskom rejonie, Charkowskiego obwodu. Agroliga kupuje Spółkę wraz z maszynami rolniczymi oraz magazynem na zboże.

Przypomnimy, że w ciągu ostatnich 2 lat bank ziemi ukraińskiego producenta rolniczego zwiększył się o półtora razy. Władze Agroligi planują kolejne przejęcia. Do 2014 roku Spółka zamierzają zwiększyć bank ziemi do 12,7 tys. ha.

- Przejęcie nowych gospodarstw jest jednym z ważniejszych elementów realizacji drugiego etapu naszej strategii. Prowadzimy negocjacje związane z zakupem kolejnych gospodarstw, a do realizacji tych transakcji powinno dojść w przyszłym roku. W efekcie w 2014 r. planujemy wzrost banku ziemi do blisko 13 tys. ha. Prognozowane zyski na ten i przyszły rok pozwolą nam sfinansować te zakupy ze środków własnych.– podkreśla Alexander Berdnyk, Prezes Agroligi.