FOR SALE

- SUNFLOWER OIL

- SUNFLOWER CAKE

- CROPS

FOR PURCHASE

- SUNFLOWER

TENDERS

APK PRICES

  • English (United Kingdom)
  • Polish (Poland)
  • Russian (CIS)
Agroliga podtrzymuje prognozę finansową
Tuesday, 13 August 2013
There are no translations available.

Grupa spożywcza Agroliga, zmierzająca na główny rynek GPW po wynikach pierwszego półrocza podtrzymuje prognozę 3,6 mln euro zysku netto oraz 17,56 mln euro przychodów. Podobnie jak w poprzednich latach, Spółka, ze względu na sezonowość biznesu wypracowuje większość wyniku w drugiej połowie roku.

W pierwszej połowie roku 2013 r. Agroliga osiągnęła 7,32 mln euro przychodów o ponad 20 proc. więcej niż przed rokiem. Na poziomie operacyjnym Spóła zarobiła 524 tys. euro, co oznacza wzrost o 93 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r. Z kolei zysk netto Grupy wyniósł 403 tys. euro o 244 proc. więcej niż przed rokiem. Wysoka dynamika zysków Agroligi spowodowana jest w dużej mierze poprawą zyskowności segmentu produkcji oleju.

W pierwszej połowie roku zyski z tej działalności tradycyjnie kompensują koszty związane z kampanią siewną w segmentu zbożowego, która przypada na pierwszą połowę roku. W drugiej części roku w wynikach zauważalne są zyski z segmentu zbożowego, kiedy dochodzi do sprzedaży nowych plonów. Podobnie w tym roku władze Agroligi oczekują większości zysków drugiej połowie roku. W ubiegłym roku w pierwszym półroczu Spółka zarobiła 117 tys. euro, a w całym 2012 r. 3,16 mln euro.

Jesteśmy spokojni o realizację prognozy finansowej na ten rok. Bardzo dobre wyniki zbiorów zbóż ozimych oraz spodziewana wysoka wydajność słonecznika pozwala oczekiwać satysfakcjonujących zysków w całym roku. Skupiamy się również nad rozwojem innych segmentów. Obecnie jesteśmy w trakcie modernizacji zakładu, która pozwoli nam zwiększyć efektywność produkcji oleju – podkreśla Alexander Berdnyk, Prezes Agroligi.